Per a nous clients amb lliurament a la nostra botiga:

- Nom i Cognoms, Telèfon mòbil; 

- Document identificatiu de la persona responsable (copia).

A més en cas de recollir el material una altra persona diferent:

- Comuniqui'ns per escrit (email; WhatsApp; SMS) el nom i cognoms de la persona que retirarà el material de la nostra botiga

- Escanejarem el seu  D.N.I. en el moment de la recollida.

- Signarà l' albarà de lliurament.

Per a nous clients amb lliurament a la seva adreça:

- Nom i Cognoms, Telèfon fixe

- Document identificatiu de la persona responsable.

- Pagament amb tarjeta de crèdit

- Signarà l'albarà de lliurament al seu domicili.